باعرض سلام خدمت اولیای گرامی

به اطلاع می رسانیم گزارش فروردین ماه کلاس های فوق برنامه در پنل دانش آموزان عزیز قابل رویت است.

باسپاس