باعرض سلام خدمت اولیای گرامی

به اطلاع می رسانیم گزارش اسفندماه کلاس های فوق برنامه در پنل دانش آموزان عزیز قابل رویت است.

باسپاس