اصلاحیه برنامه امتحانی هماهنگ دوره ابتدایی پایه ششم با توجه به تغییر تعطیلات ماه مبارک رمضان

سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

چهارشنبه = ۱۳۹۸/۰۳/۰۱   = هدیه های آسمانی

یکشنبه = ۱۳۹۸/۰۳/۰۵   = علوم

سه شنبه = ۱۳۹۸/۰۳/۰۷   = مطالعات اجتماعی

شنبه = ۱۳۹۸/۰۳/۱۱= ریاضی

یکشنبه = ۱۳۹۸/۰۳/۱۲= انشاء

دوشنبه =۱۳۹۸/۰۳/۱۳ = املاء

۱- حضور تمامی دانش­ آموزان رأس ساعت ۸:۰۰ – ۱۰:۰۰ در مدرسه الزامی است.

۲- در ایام امتحانات جهت ایاب و ذهاب دانش­ آموزان سرویسی با مسئول سرویس هماهنگی لازم به عمل آمده است.