با سلام خدمت اولیای گرامی :

به خاطر سپردن کامل و دقیق معانی کلمات انگلیسی مد نظر نمی باشد. هدف درک مفهوم کلی کلمات و نحوه به کاربردن آن ها در جملات است.